Waarom een dialoog?

De dialoog is een belangrijke vorm om met mensen in gesprek te gaan over maatschappelijke thema’s. De vorm draagt bij aan onderling respect door het stimuleren van een luisterende en aandachtige houding. Verschillen mogen er zijn binnen een dialoogvorm. Tot en met 2014 hebben in Lelystad verschillende maatschappelijke organisaties samen gewerkt aan de jaarlijkse Dag van de Dialoog in november (partners: Gemeente Lelystad, Welzijn Lelystad, Bataviawerf, KUBUS, Platform Ontmoetingen Lelystad, Politie Flevoland, Buurtvoorlichters en Bureau Gelijke Behandeling Flevoland). Om aan actuele kracht te winnen en toch de waardevolle eigenschappen van de dialoog te behouden, wil de werkgroep het initiatief Dag van de Dialoog wijzigen in een minimaal 4 maal per jaar te organiseren Lelystaddialoog.

In dialoog over actualiteit:
Samen in dialoog over wat ons als Lelystedelingen raakt, bezighoudt, ontroert. Nieuwe mensen ontmoeten, ervaringen delen, wie weet: bouwen aan nieuwe en onverwachte netwerken. Mét de vertrouwde 4 vragen die horen bij de structuur van de dialoog: kennismaken, ervaringen delen, dromen en doen. Onder leiding van een ervaren gespreksleider die een bijdrage weet te leveren aan verdieping in het gesprek en weet door te vragen. Doel is het verbinden van mensen en het bieden van een expressiemogelijkheid aan gevoelens die de actualiteit kan oproepen. Daarbij kunnen de dialoogavonden functioneren als thermometer van wat in Lelystad leeft. Meedoen aan een dialoogavond is gratis.

Wie organiseert?
De werkgroep Lelystaddialoog is verantwoordelijk voor de organisatie van de actuele dialogen. Hierin werken samen: Stichting Welzijn Lelystad, de politie, STIP-GGZ, Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, Stadmakerij en diverse kerken. Nieuwe organisaties zijn van harte welkom.

Waar en hoe?
De dialoogtafels vinden plaats op één locatie, die centraal in Lelystad is gelegen, b.v. de FlevoMeer Bibliotheek of Kubus. Afhankelijk van het aantal deelnemers dat zich meldt worden dialoogtafels geformeerd. De organisatie zorgt voor voldoende gespreksleiders, die – wanneer hun inzet als gespreksleider niet nodig is – meedoen als deelnemer. De dialoogbijeenkomst duurt in principe twee uur.